Zakres usług oferowanych przez Nord Geodezja to między innymi:

✔ geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych:
⋅ budynki mieszkalne i usługowe - zarówno wieżowce jak i zabudowa niska
⋅ hale produkcyjne, sklepowe
⋅ konstrukcje stalowe
⋅ stacje benzynowe

✔ fundamenty, pale i ściany szczelne

✔ sieci rurowe:
⋅ wodociągi
⋅ gazociągi
⋅ CO
⋅ kanalizacja deszczowa
⋅ kanalizacja sanitarna

✔ sieci kablowe
⋅ energetyka
⋅ telekomunikacja
⋅ światłowody
⋅ telewizja kablowa

✔ układy drogowo-piesze i parkingi

✔ mapy do celów projektowych

✔ tyczenie i pomiar powykonawczy budynków jednorodzinnych

✔ prace nietypowe, np.:
⋅ monitorowanie rys pękających budowli
⋅ badanie pionowości masztów i kominów
⋅ pomiary i obliczenia mas ziemnych,  hałd i wyrobisk
⋅ pomiary powierzchni mieszkań i lokali